Copyright:

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan een gedeelte van de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding van derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.
Het is verboden om een gedeelte van de inhoud van de site te gebruiken voor onrechtelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, of andere illegale doeleinden.

Voor alle paginaís op deze website geldt het copyright van de beheerder.

Lieske Leunissen, 1 januari 2018

© 2009 W. Leunissen