Klimmen in het 'Woordenboek der Nederlanden' uit het jaar 1845

 

Een fraaie gravure op het titelblad
van deel 6 van het Woordenboek
der Nederlanden waarin Klimmen
wordt beschreven


Het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden dat tussen 1839 en 1851 in 13 delen verscheen, is een naslagwerk waarin van bijna elke plaats de belangrijkste gegevens zijn opgetekend. Zo ook van Klimmen!

Abraham Jacob van der Aa  

Abraham Jacob van der Aa die zich bij het samenstellen van dit lijvig boekwerk liet beraden door deskundige correspondenten, stelt in een voorrede dat het werk onder andere is bedoeld voor:

handelaren, de krijgsman, de toerist en vooral de onderwijzer, die zich door dit naslagwerk in staat gesteld ziet, om den weetlust zijner leerlingen, zelfs omtrent min bekende plaatsen, te voldoen, en hen met al het merkwaardige van hunnen geboortegrond, tot in de minste bijzonderheid toe, bekend te maken.

Het grondgebied dat hij wilde behandelen betrof het hele toenmalige Koninkrijk der Nederlanden, inclusief de overzeese gebiedsdelen.
Bij het verzamelen van de gegevens over Klimmen is er echter iets mis gegaan want op pagina 481 lezen we dat onze kerk is toegewijd aan Sint Sebastiaan.
Waar deze foutieve informatie vandaan komt is niet bekend maar het lijkt ons onwaarschijnlijk dat dhr. van der Aa deze heeft gekregen van het toenmalig gemeentebestuur dat de tekst heeft aangeleverd.
Neemt niet weg dat het artikel een gedetailleerd beeld schetst van ons dorp in 1845!

De pagina's waarop Klimmen wordt beschreven vindt u hier onder.

Pagina 480

Pagina 481

Het naslagwerk ligt o.a. ter inzage in Centre Céramique te Maastricht.


Klik hier om terug te keren naar de geschiedenis van Klimmen

 

© 2009 W. Leunissen