Het bezoek van de "Sterre der Zee"

 Op zondag 22 april 1951 werd de beroemde "Sterre der Zee" vanuit de Basiliek van Onze Lieve Vrouw te Maastricht per auto vervoerd naar de Heek. Daar, op de grens van onze parochie, werd het beeld overgedragen aan pastoor Spaetgens en zijn vrome parochianen.
De zegetocht van de Sterre der Zee naar de Remigiuskerk kon beginnen.
 
De leden van de ruiterclub, fier te paard in een fluwelen windjack en met jockey-pet, openden de stoet die méér dan een uur zou duren. Als tweede groep volgde Broederschap Sint Sebastianus die strak in de maat marcheerde op het donkere roffelen van de koperen trommen. Misdienaars met het processiekruis gingen vooraf aan de schoolkinderen, de verenigingen en de leden der congregaties. Achter het koper van harmonie 'de Berggalm' liepen de in blauw en wit gekleedde bruidjes. Zes van hen droegen zelfs een uit bloemen vervaardigde rozenkrans. En dan volgde, op de schouders van de Klimmense hemeldragers, het genadebeeld.
Maria in een hemelsblauwe mantel en gekroond met een gouden kroon, Jezus met speels opgeheven handjes. Vlak achter het beeld liepen Deken Bemelmans uit Heerlen en pastoor Spaetgens.
 
De Sterre der Zee via de Heek op weg naar Klimmen

De meest opvallende deelnemer aan deze processie was zonder twijfel bisschop Lemmens van Roermond, die links en rechts dwalend over de straat, de kleinste parochiaantjes een kruisje op het voorhoofd gaf. Hij was tevens de stuwende kracht achter de rondgang van de Maastrichtse Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee door alle Limburgse parochies en kloosterkapellen.
Dan volgden de wereldlijke autoriteiten met aan het hoofd burgemeester Kerckhoffs. De stoet werd afgesloten door een eindeloze schare gelovigen, afkomstig uit de dorpen van ver in de omtrek. Aangezien Klimmen zelf niet over voldoende materiaal beschikte om de route van de Heek tot aan de parochiekerk te voorzien van versierselen, had men hulp gezocht in de omringende dorpen. En met succes want die dag was de héle weg versierd met de bekende bronkpaaltjes en geel-witte vlaggetjes.
De omstanders waren het dan ook roerend met elkaar eens dat Klimmen een feestkleed droeg als nooit tevoren.
Maar dat was nog niet alles.
Daar waar de weg vanuit de Heek stijl begint te worden, had men van hout, dennegroen en talloze bloemen een fraai beschilderde erepoort gebouwd. Het opschrift "AVE MARIA" werd bekroond door twee bazuin-blazende engelen die het wapenschild van de Sterre der Zee droegen. Iets verderop had men een dubbele erepoort opgericht met een geel-witte kroon. Het klinkerpad dat vanaf de Vrijthof naar de kerkdeur leidde werd overspannen door een laan van groene erebogen die een troonhemel vormden voor het hoge bezoek. Tussen het groen hingen diverse aanroepingen uit de litanie van de Heilige Maagd zoals "Koningin van de Vrede", "Koningin der Martelaren" en "Toevlucht der Zondaren".
In de portieken van de huizen langs de weg die het genadebeeld van de Sterre der Zee op weg naar de parochiekerk passeerde, stonden de Lieve Vrouwe-beeldjes uit de huiskamer. Omringd door grote bossen bloemen, zoals dat hoort!!

Het handgerschreven gedicht van Dhr. Quanje die ook het fraai
stukje smeedwerk vervaardigde

Vervolgens stond het beroemde beeld twee dagen lang in onze rijk versierde kerk. Tussen de bogen naar de zijbeuken hingen fleurige bloemenkorven. Het altaar straalde in het licht van talloze kaarsen. Rechts daarvan, vóór de communiebank, was tegen een van de pilaren een troonhemel opgericht. Aan de voet hiervan stonden dichte rijen witte en lila hortensias en palmen. Hogerop, in een zee van aronskelken en seringen, stond het beeld.
De troonhemel zelf glansde als zilver en werd van boven afgesloten door het wapen van de bisschop. Vóór deze ereplaats stond een fraai stukje smeedwerk met de woorden AVE MARIA, speciaal voor deze gelegeheid vervaardigd door Dhr. Quanje. Twee hoge electrische kaarsen verlichtten tezamen met diverse schijnwerpers het beeld.

De "Sterre der Zee" in de Basiliek van
Onze Lieve Vrouw te Maastricht

Tijdens het twee dagen durende bezoek van de Sterre der Zee aan onze parochiekerk was deze dag en nacht geopend. En elke nacht stond er een erewacht van vier mannen naast het beeld. Als eerste was deze eervolle taak weggelegd voor de leden van de schutterij. Urenlang werd er gepost en al die tijd stonden de schutten roerloos op wacht. Toch was er niemand die hiervoor bedankte want het 'bewaken' van de Sterre der zee werd gezien als een voorrecht en grote eer!

Gedurende de beide nachten werd er bovendien tussen 3 uur 's nachts en 9 uur 's morgens elk uur een Heilige Mis opgedragen!

Twee dagen later, op dinsdag 24 april, was het tijd om afscheid te nemen van Maria en het kindje Jezus. En weer was het hele dorp present!
Met de Sterre der Zee in hun midden, begaf de bonte stoet zich om 18.15 uur op weg naar de spoorbrug achter de buurtschap Barrier om daar, op de grens met Voerendaal, het beeld over te dragen aan onze buren...

 
De beroemde 'Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee' in onze parochiekerk


Klik hier om terug te keren naar de geschiedenis van Klimmen

 

© 2009 W. Leunissen