De Sint Remigiuskerk op een postzegel

 


Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaansfeest van de Klimmense Philatelistenvereniging 't Fakteurke Klimmen organiseerden de leden van deze vereniging op 6, 7 en 8 november 2009 een groots opgezette postzegeltentoonstelling.
Deze vond plaats in Gemeenschapshuis "Op d’r Plats" in de Houtstraat en had als thema:

"Limburg Bijzonder".

Bij dit heuglijk feit hoorde natuurlijk ook de uitgifte van een eigen postzegel die behalve aan Klimmen, tevens aandacht moest schenken aan iets typisch Limburgs.
Per slot van rekening verdiende de speciale eerste dag envelop die tijdens dat weekend (voorzien van een poststempel van Klimmen!) te koop werd aangeboden, méér dan een gewóne frankeerzegel.
Het resultaat ziet u hier:

een ijsvogeltje nabij kasteel Rivieren met op de achtergrond onze geliefde parochiekerk!

Het was opnieuw een in alle opzichten geslaagd ontwerp van clubgenoot Hub Heijnens die eerder dat jaar ook al zorg droeg voor de postzegel van de Broederschap Sint Sebastianus die ter gelegenheid van hun 500-jarig bestaansfeest de hieronder weergegeven postzegel liet ontwerpen.

De zilveren koningsvogel van de schutterij stond model voor deze bijzondere postzegel.

 


Klik hier om terug te keren naar de geschiedenis van Klimmen

 

© 2009 W. Leunissen