De oudst bekende klokken van de St. Remigiuskerk

 

De bankrechten van Klimmen uit het jaar 1471 vermelden in artikel 3 onder meer: ...ende als men dat voeghgedinge halden sal, soe sal men voor den noenen luyden dry poesen mit der groeter kloecke...
Hieruit kan men afleiden dat er toentertijd al méér dan een klok in onze kerktoren hing!
Hoe ze er uitzagen en waar ze gebleven zijn is niet bekend. Wat we wel weten is het opschrift van de klok die in 1583 door Johan van Treer werd gegoten:

St. Remigius heijse ich
Der gemente van Clumen ben ich
Johan van Treer gus mich
1583

Deze tekst vinden we in de op deze pagina weergegeven brief die op 2 december 1903 in Brussel werd geschreven. Hierin vinden we tevens het opschrift van de in 1639 door pastoor Weustenraedt voor 516 gulden en 8 stuivers bestelde klok:

St. Joannes Baptista heijsch ich
Joannes Weustenraedt pastor
und de gemeijnte hoeve mich
Franciscus van Trier goes mich
ego vox clamantis in turri
1639

Klik hier om terug te keren naar de geschiedenis van Klimmen

 

© 2009 W. Leunissen