Klimmen op de 'Atlas Bruxellensis' uit het jaar 1573

 

Clijmme
In 1568 kreeg de Duitse cartograaf Christian Sgrooten (1532-1608) opdracht kaarten te vervaardigen van alle provincies, gewesten en steden die toebehoorden aan de Spaanse kroon. Een hels karwei zoals al snel zou blijken want het zou liefst vijf jaar duren voor de éérste van de twee met de hand getekende atlassen (met kaarten van de Spaanse Nederlanden) zou verschijnen. De tweede atlas verscheen zelfs pas in 1592!

De hiernaast weergegeven afbeelding is slechts een fragment van de 36 pagina's bevattende Atlas Bruxellensis die in 1573 verscheen. Interessant is het feit dat - hoe kan het ook anders - onze kerk is getekend op een berg en dat ons dorp Clijmme werd genoemd!


Atlas Bruxellensis


Klik hier om terug te keren naar de geschiedenis van Klimmen

 

© 2009 W. Leunissen