Zaterdag 24 augustus 1968, Klimmen bestaat 1000 jaar!

 

Het gemeentebestuur van 1968: F.L. Eussen, J.H. Kamps, H.J.M. Vaessen, J.J. Peukens, J.M. Peukens, J.L.A. Wolfs, P.H. Senden, W.K. Heijmans, F.C. Pluymen, H.M.G. Knoren, H.A.F. Coenders, M.F.H. Moonen. Foto: Duizend jaar Klimmen

Dit uitzonderlijk jubileum werd door de toen nog zelfstandige gemeente Klimmen groots gevierd. Kosten noch moeite werden gespaard om dit heuglijke feit voor de inwoners van ons dorp onvergetelijk te maken.
En met succes want de talloze vergaderingen die aan dit feest vooraf gingen, resulteerden in een programma waarop menige 'grote stad' jaloers had kunnen zijn. Acht dagen lang stond Klimmen in het teken van zijn duizendjarig bestaan en schitterde door een scala van zang, dans en muziek.

Hier volgt het volledige programma:

968-1968 Duizend jaar Klimmen     

Zaterdag 24 augustus

In alle vroegte reveille door de drumband van de Broederschap Sint Sebastianus!
Om 10.00 uur werden de feestelijkheden ingezet met kamerschieten waarna de genodigden werden ontvangen in het gemeentehuis. Tegelijkertijd verzamelden zich hier alle Klimmense verenigingen. Aansluitend vertrok deze bonte stoet, samen met de vele genodigden, naar de Sint Remigiuskerk waar om 11.00 uur door monseigneur P. Moors, bisschop van Roermond, een pontificale mis werd opgedragen. De plechtigheid in de kerk werd opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor en de koninklijke harmonie "De Berggalm".

Na een aubade aan de autoriteiten begon een buitengewone raadsvergadering in een speciaal voor de feestelijkheden op het Drossaert de Limpensplein geplaatste feesttent. Hoogtepunt van deze plechtigheid was de presentatie van het door amateur-historicus Emile Brouwers geschreven gedenkboek "Duizend jaar Klimmen".
Om 18.45 arriveerde de koninklijke Phil-harmonie uit Bocholtz, die het openingsconcert in de feesttent verzorgde. Tot besluit van deze eerste feestdag volgde nog een avond in Weense stijl, waaraan vele bekende artiesten medewerking verleenden.

Topartiesten van eigen bodem: De Klimmense Hofbrouwers     

Zondag 25 augustus

Voor de danslustigen beloofde het een prachtige avond te worden want in de feesttent speelde "the Rythmic Band" uit Kerkrade. Als soliste trad op de zangeres Irene Lardy.

 

Maandag 26 augustus

De "Riesteländer Musikanten" en de zanggroep "de Hofbrouwers" zorgden voor onvervalste Beierse 'Gemütlichkeit'.

 

Dinsdag 27 augustus

Deze dag was voorbestemd voor de senioren van ons dorp die hun hart konden ophalen aan muziek van de "Boerenblaaskapel van Merkelbeek", "Albinio & Tiny" en "Sjef Diederen". Tenslotte was er ook nog "d'r Hub van der Maar" met zijn karakteristieke vertellingen. In het Klimmens dialect natuurlijk want dat was zijn specialiteit!

 

De 'Riesteländer Musikanten' uit Margraten

Woensdag 28 augustus

Beat-muziek! De Klimmense jeugd genoot van een daverende show die werd gepresenteerd door Jack Bruning van Radio Luxemburg. Medewerking werd verleend door de orkesten "The Scope", "The Sharons", "Peggy & Donald", en Linda van Dijk.

 

Donderdag 29 augustus

Rustdag!
Vrijdag 30 augustus

Het begin van het weekend werd een echte Klimmense avond. Voor de nodige 'Schwung' zorgden de koninklijke harmonie "De Berggalm", fanfare "Les Amis Reunis", mannenkoor "Sint Remigius", Broederschap "Sint Sebastianus" en dansorkest "Limburg Combo".

 

Zaterdag 31 augustus

Men had gekozen voor een dag- en een avondprogramma. Het eerste was speciaal bestemd voor de kinderen en bestond uit een optreden van "Pieke Dassen" en zijn poppenspel, "het Limburgs Jeugdtoneel", en een goochelaar. Bovendien was er ook nog een ballonnenwedstrijd met tractatie!

Pierre Cnoops

Het avondprogramma begon met een concert van "de Mastreechter Staar" gevolgd door een dansavond met het orkest "The Rythmic Band" onder leiding van Bob Walls.

Zondag 1 september
De laatste feestdag werd ingezet met een plechtige hoogmis in de feesttent. 's Avonds volgde er dan nog een cabaretprogramma met medewerking van "de Sjevemeeter Jonge", "Pierre Cnoops", "die Drei", "The Rythmic Band", "de Jodel Jerry's" en "Albino & Tiny".

Na afloop van dit programma werden de festiviteiten rond het duizendjarig bestaan van ons dorp afgeloten.

De volgende morgen ging de Klimmense bevolking weer over tot de orde van de dag. De verjaardag van ons dorpje was voorbij maar wie erbij was geweest, wist zeker dat hij deze festiviteiten voorgoed in zijn gedachten zou meedragen.
En zo hoort het ook want een duizendjarige verjaardag vier je niet elke dag.

 


Klik hier om terug te keren naar de geschiedenis van Klimmen

 

© 2009 W. Leunissen